Wyłączenie odpowiedzialności

Twoje inwestycje są Twoją odpowiedzialnością

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działania lub braku działania użytkownika w wyniku przeczytania którejkolwiek z naszych publikacji. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystasz z informacji, które udostępniamy na własne ryzyko.

Treść wpisów i analiz publikowanych na niniejszym blogu jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

Informacje, a nie porady czy zalecenia

Nasze publikacje nie zawierają porad inwestycyjnych i nic w nich nie powinno być interpretowane jako porady inwestycyjne. Nasze publikacje dostarczają informacji i edukacji dla inwestorów, którzy mogą podejmować decyzje inwestycyjne bez porady.

Informacje zawarte w naszych publikacjach nie stanowią oferty lub rekomendacji kupna lub sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty lub rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie należy ich traktować jako. Nasze publikacje nie są i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja do stosowania określonej strategii inwestycyjnej.

Przeprowadź własne niezależne analizy

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy przeprowadzić własne niezależne analizy. Nasze publikacje nie uwzględniają konkretnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej konkretnej osoby, a wszelkie wymienione inwestycje mogą być dla Ciebie nieodpowiednie. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie informacji, które publikujemy.

Przeprowadź własną niezależną weryfikację faktów i danych

Informacje, które publikujemy, zostały uzyskane ze źródeł, które naszym zdaniem są dokładne i kompletne, lub są oparte na takich źródłach. Chociaż dołożono należytej staranności, nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, które publikujemy. Wszelkie opinie, które publikujemy, mogą być błędne i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zawsze przeprowadzić własną niezależną weryfikację faktów i danych.

Ryzyko inwestycyjne

Wartość akcji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Wypłaty dywidend mogą zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Wszelkie informacje dotyczące przeszłych wyników inwestycji lub usługi inwestycyjnej nie stanowią wskazówek dotyczących przyszłych wyników. Ceny akcji mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a Ty możesz nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Nie powinieneś kupować akcji za pieniądze, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.

W razie potrzeby zasięgnij profesjonalnej porady

Jeśli nie masz pewności co do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, zwróć się do profesjonalnego doradcy finansowego. Inwestowanie20.pl nie jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i nie świadczymy porad inwestycyjnych ani rekomendacji. Nie podlegamy nadzorowi KNF.