Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Korzystając z tej strony internetowej lub innych naszych usług, zgadzasz się przestrzegać poniższych Warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności stanowią umowę między Tobą a nami.

Zmiany warunków użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a dalsze korzystanie z naszych usług oznacza, że ​​zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich zaktualizowanych warunków. W przypadku jakichkolwiek większych zmian opublikujemy powiadomienie na tej stronie internetowej.

Informacje, a nie porady

Nasze publikacje nie zawierają porad inwestycyjnych, a wszelkie zawarte w nich informacje nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Dostarczają informacji i edukacji inwestorom, którzy mogą podejmować decyzje inwestycyjne bez porady.

Informacje zawarte w naszych publikacjach nie stanowią oferty lub rekomendacji kupna lub sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty lub rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie należy ich traktować jako. Nasze publikacje nie są i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja do stosowania określonej strategii inwestycyjnej.

Treść wpisów i analiz publikowanych na niniejszym blogu jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

Dostępność i dostęp

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania dostępu do tej witryny w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie, funkcjonalność lub dostępność tej strony internetowej. Nie gwarantujemy, że korzystanie z tej witryny będzie wolne od opóźnień, przerw, przechwytywania lub błędów.

Niektóre części witryny są ograniczone do zarejestrowanych użytkowników. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, musisz traktować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa (takie jak między innymi nazwa użytkownika i hasło) jako poufne i nie powinieneś ich ujawniać.

Zachowujemy prawo do wycofania lub ograniczenia dostępu do tej witryny w dowolnym momencie, jeśli złamiesz którykolwiek z niniejszych Warunków. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za to odstąpienie. W przypadku odebrania dostępu niniejsze Warunki będą nadal obowiązywać.

Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny internetowej może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo.

Sprzedający

Sprzedający – oznacza Damiana Kasztelana prowadzącego działalność gospodarczą Sole Trader pod firmą DAMIAN KASZTELAN – STOCKSANDFREEDOM z siedzibą 18 Empire Court, Swindon, Wielka Brytania.

Zasady korzystania z płatnych produktów (subskrybcji oraz kursów)

Klient dokonując zakupu subskrybcji otrzyma informacje o prywatnej grupie na Facebooku oraz czacie dla subskybentów w mailu. Wszelka komunikacja będzie odbywała się na prywatnym czacie dla subskrybentów. Linki do kursów video zostaną udostępnione na podany przez klienta adres email.

Klient oświadcza, że rozumie, że wszystkie portfele mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Jakiekolwiek oskarżenia lub sugerowanie złej woli prowadzących portfele, a w szczególności takie sugestie wobec Sprzedającego, stanowią naruszenie niniejszego Regulaminu.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Użytkownik może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@inwestowanie20.pl lub przez formularz kontaktowy.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

Zwrot kosztów odstąpienia od umowy świadczenia usługi, następuje jedynie, gdy Uczestnik dokona odstąpienia od umowy przed otrzymaniem dostępu do treści cyfrowych.

Po dodaniu do grupy na Facebooku zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy.

Ochrona danych

Chronimy poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić wszelkie informacje przesyłane do tej witryny, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy bezpieczeństwa takich danych osobowych.

Własność intelektualna

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z takich witryn.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez jakiekolwiek szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały w wyniku korzystania z tej witryny lub pobierania z niej materiałów.

Odszkodowanie

Zgadzasz się wypłacić odszkodowanie DAMIAN KASZTELAN – STOCKSANDFREEDOM, jej udziałowców, urzędników i pracowników w związku z wszelkimi działaniami, roszczeniami, postępowaniami, kosztami i odszkodowaniami oraz wszystkimi kosztami lub wydatkami prawnymi wynikającymi z korzystania przez Ciebie z naszych publikacji i wszelkich naruszeń przez Ciebie któregokolwiek z nich.

Cookies

Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na używanie plików cookie, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez nas do użytku przez osoby trzecie.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 05.11.2022.